Sodobni tržaški umetniki – Grad Rajhenburg, Brestanica (Slovenia)