Sodobni tržaški umetniki
Bogomila Doljak, Jasna Merkù, Sandi Renko, Deziderij Švara, Franko Vecchiet
A cura di Denis Volk
dal 19 ottobre 2019 al 19 aprile 2020

inaugurazione: sabato 19 ottobre, ore 18

 

Grad Rajhenburg

Cesta izgnancev 3, Brestanica, Slovenia